Skip to main content

Amit Modi, Chef för Utveckling

Herr Modi är Andion Globals utvecklingschef. Hans ansvar inkluderar fullskalig projektövervakning och utveckling av nya anläggningar för anaerob matsmältning, globalt, inklusive partnerskap, projektledning och finansiering.

Herr Modi började sin karriär som civilingenjör, men insåg snart att han kunde utnyttja sin unika problemlösningsförmåga för att skala stora infrastrukturprojekt och investeringar i unika och utmanande miljöer. Med över 15 års yrkeserfarenhet har Mr. Modi ägnat över ett decennium åt att utveckla och investera i globala infrastrukturprojekt med stor genomslagskraft. Senast har Mr. Modi lett utvecklingen av energi- och transportprojekt, med en total CAPEX som överstiger 1 miljard dollar.

Arbeta med oss