Skip to main content

Christer Martin-Löf, Verkställande Direktör, Norden

Martin-Löf är verkställande direktör för Andion Nordics där han övervakar planering och utveckling av RNG-anläggningar i regionen. .

Martin-Löfs 40-åriga erfarenhet som projektledare spänner över många områden inom energi-, transport- och läkemedelssektorerna över hela EU och Nordamerika, inklusive komplexa projekt inom avfall till energianläggningar, kärnkraftsindustrier, kraftproduktion, överföring och distribution, och infrastruktur som järnväg, spårväg och spårvagnssystem. .

Som medgrundare byggde han framgångsrikt upp en projektledningskonsult till ett framgångsrikt företag med över 300 anställda. .

Martin-Löf är registrerad Project Management Professional, sjöofficer och har en kandidatexamen i maskinteknik.

Arbeta med oss