Skip to main content

Daniele Chiodini, CTO

Som Chief Technical Officer övervakar Mr. Chiodini Andion Globals forsknings- och utvecklingsinsatser över hela världen och är ansvarig för processen att utveckla och kommersialisera nya produkter samtidigt som han förbättrar befintliga teknologier. Med över 10 års erfarenhet av miljöteknik och design är han en expert på att tillhandahålla innovativa lösningar för anaerob nedbrytning och avloppsrening.

Innan han anslöt sig till Andion Global var Mr. Chiodini ansvarig för teknisk projektledning för projekt med en total budget på över 250 miljoner dollar i Europa och USA. Idag använder han sin expertis för att driva innovation och teknisk utveckling inom företaget.

Mr. Chiodini har en examen som master i miljöteknik från Polytechnic University of Milan.

Arbeta med oss