Skip to main content

Luca Belli, Verkställande Direktör

Mr. Belli har en stor erfarenhet inom biogassektorn både i Italien och Europa, efter att ha arbetat med många företag inom biogas, anaerob rötning och avloppsvatten. Belli var särskilt VD för Anaergia Europe Gmbh och Anaergia Srl, från 2010 till 2017, där han var ansvarig för P&L och företagets globala expansion på biogasmarknaden. .

Innan han kom till Andion Global var Belli Operations Director på Suez Italien, ansvarig för design, byggande och drift av deras vatten- och avloppsreningsverk för både kommunala och industriella marknader i Italien. Under sin tid på Suez Italien hade Belli roller som Operations Director, med det ledande och finansiella ansvaret för BU O&M-kontrakt samt ansvar för leveransplattformen för deras SES Division (Smart Environmental Solutions) och det operativa resultatet av BA tillsammans med innovation och hållbar utveckling.

Luca Belli är verkställande direktör, Europa, placerad på Andion Italy SpA:s kontor, baserat i Milano.

Arbeta med oss