Skip to main content

Marco Ferlenghi, Italiensk Affärsutvecklingsansvarig

Med över 15 års erfarenhet inom anaerob nedbrytning, avloppsbehandling och alla aspekter av kundlösningar inklusive design, projektledning och byggövervakning, är herr Ferlenghi som VP för affärsutveckling i Italien och Europa ansvarig för projektutförande och samordning av utökade team av projektledare och ingenjörer. Han har under fyra år skött driften av avfalls- och agrobiogasenergianläggningar, och hans erfarenhet har gett honom värdefulla insikter i projektutförandet.

Innan han kom till Andion arbetade herr Ferlenghi som projekt- och miljöingenjör på Foster Wheeler, ett multinationellt olje- och gasingenjörsföretag, och Pirelli & C, ett internationellt fastighetsbolag. Han har en magisterexamen i miljöteknik från Politecnico di Milano.

Arbeta med oss