Skip to main content

Michelle Lissoni, VP Upphandling

Lissonis mer än 20 års erfarenhet av industriell reningsteknik och konstruktion av avloppsvatten inkluderar specialisering inom upphandling, projektkostnad och kvalitetsledning. Som Vice President of Procurement, i samarbete med Sales and Engineering, är Lissoni ansvarig för internationella förhandlingar om leveranskedjan, utfärdande av inköpsorder och upphandlingskontrakt för Andion. Lissoni har en Master of Industrial and Management Engineering-examen från Polytecnic University of Milano och är registrerad som professionell ingenjör i Italien.

Arbeta med oss