Skip to main content

Phillip Abrary, VD

Med över 25 års erfarenhet av finansiell ledning och chefspositioner inom olika branscher är Mr. Abrary en erfaren entreprenör och innovatör. Han grundade RTM Norden Inc., en teknikkonsultfirma som betjänar pappers- och massaindustrin. Senare, 2005, grundade han Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. och var dess VD fram till 2017. Under hans ledarskap blev Ostara världsledande inom näringsämnesåtervinning, med 14 kommersiella anläggningar i fem länder.

År 2017, drivet av hans passion för grönteknologisk innovation, grundade Mr. Abrary Andion Global med visionen att bygga upp ett internationellt företag som erbjuder lösningar för hantering av komplexa organiska födokällor och generering av förnybar energi. Idag leder han Andion Global från dess huvudkontor i Vancouver, BC, och fortsätter att driva företagets tillväxt och påverkan.

Arbeta med oss