Skip to main content

Roberto Zocchi, Ordförande för Italienska Styrelsen

Med över 30 års erfarenhet inom affärsutveckling inom vatten-, miljö- och förnybara energisektorer har herr Zocchi haft framträdande roller som Chief Execution Officer, ordförande och president inom teknik, innovation och vattenbehandlingsföretag. Han har varit involverad i att underlätta omorganiseringen av den italienska vattenbranschen genom att samarbeta med olika nivåer av regeringen.

Herr Zocchi är en expert på företagsaffärer, finansiell planering och budgetering. Han har omfattande regelverksexpertis, genom att ha haft framträdande befattningar i Italien, internationellt som partner till Världsbanken och i Europa som ordförande i en kommitté för European Federation of Water Management Associations. Han har författat flera vetenskapliga och ledarskapsrelaterade artiklar och presenterat på talrika nationella och internationella kongresser. Dessutom har han undervisat på masternivå vid prestigefyllda institutioner, inklusive universitet i Rom, Milano och Pisa.

År 2020 anslöt sig herr Zocchi till Andion Global som VD för Andion Italy SpA och blev medlem i företagets ledningsteam.

Arbeta med oss