Skip to main content

Ruben Havsed, Head of Business Development, Nordics

Ruben Havsed är Andion Scandinavias affärsutvecklingschef för Norden med säte i Stockholm. Han är ansvarig för att utöka Andions portfölj av biometanprojekt i Norden genom partnerskap med lokala bönder, företag och entreprenörer. Andion erbjuder en färdig struktur för utveckling av biogasanläggningar inklusive finansiering för att snabbt kunna implementera nya anläggningar av högsta kvalitet baserat på över 20 års erfarenhet och över 50 levererade biogasanläggningar i Europa.

Mr. Havsed har en bred bakgrund från investment banking och utveckling av komplexa projekt inom förnybar energi. Innan Andion ledde han asienkontoret i Taipei för en leverantör av förnybar energi inom geotermisk kraftproduktion. Han var ansvarig för att bygga upp det geotermiska affärssegmentet från grunden och säkrade en orderbok på mer än 60 miljoner EUR under 5 år. Ruben växte upp på en gård i södra Sverige och har en kandidatexamen i företagsekonomi.

Arbeta med oss