Skip to main content

Shahid Pannun, VD för Finans

Herr Pannun är en högt erfaren auktoriserad revisor med över 20 års expertis inom företagsrådgivning, fusioner och förvärv samt redovisning och finans. Han har arbetat med både noterade och privata företag med global verksamhet, inom flera sektorer inklusive teknik, fastigheter och tillverkning.

Under sin karriär har herr Pannun etablerat en reputaiton som en betrodd rådgivare och strategisk partner till företagsledare och intressenter, och har tillhandahållit avgörande finansiell insikt och vägledning om komplexa transaktioner och strategiska initiativ. Hans kompetensområden inkluderar finansiell planering och analys, due diligence, riskhantering och strategisk planering.

Innan han anslöt sig till Andion hade herr Pannun höga finansroller hos flera framstående organisationer såsom PNI Digital Media Inc., GCT Global Container Terminals Inc., Stern Partners och Ansan Industries. Han är medlem i Chartered Professional Accountants of Canada.

Arbeta med oss