Skip to main content

Stefano Stucchi, VP för Utförande och Mekanik

Som VP Execution och Mechanical för Andion, har Herr Stucchi över 15 års erfarenhet inom miljöteknik i sin roll. Han är en expert på anaerob matsmältning, lösningar för avloppsbehandling och industrianläggningar för vattenbehandling. Herr Stucchi har också omfattande erfarenhet av utveckling, design och konstruktion av proprietär utrustning.

I sin roll är Herr Stucchi ansvarig för projektgenomförande och processdesign, samt samordning av alla aspekter av mekanisk, elektrisk och automationsingenjörskap för Andions projekt och interna produktutveckling. Från koncept till kundleverans och support säkerställer Herr Stucchi att Andions projekt utförs med precision och effektivitet.

Herr Stucchi har en masterexamen i miljöteknik från Polytechnic University of Milan.

Arbeta med oss