Skip to main content

VANCOUVER, KANADA och OSLO, NORGE – Andion Global Inc., en världsledande leverantör av beprövade avfalls-till-energilösningar, och Norge-baserade Biokraft AS, meddelade idag att Biokraft har valt Andion som en nyckelentreprenör för byggandet av Skogn II LBG-produktionsanläggning. Skogn II LBG-produktionsanläggningen kommer att utvidga Biokrafts LBG-produktionskapacitet på Skogn i Trøndelag, världens största LBG-produktionsanläggning.

Andions långa erfarenhet med egenutvecklad design och optimering av leveransprocesser för anaeroba rötningsanläggningar kommer att användas för att utöka verksamheten för att öka konverteringen av biologiskt avfall till flytande biogas (LBG) på Biokrafts Skogn-fabrik. Det biologiska avfallet består av biprodukter från jordbruket, inklusive gödsel, fiskavfall och biprodukt från den norska fiskodlingen och processvatten från massa- och pappersindustrin.

”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Andion för vår nya LBG-produktionsanläggning Skogn II,” sa Håvard Wollan, VD för Biokraft AS. ”Som världens största LBG-tillverkare producerar vi redan 10 000 ton grönt bränsle per år på Skogn, och vi är glada över att kunna utöka vår produktionskapacitet på denna plats. Vi är imponerade av Andions beprövade expertis och teknologier för konvertering av avfall till biogas. ”

”Enligt ledande energianalytiker kommer efterfrågan på flytande biogas fram till 2030 att växa till en punkt där vi måste bygga många fler gröna fabriker som Skogn. Industripotentialen är enorm, så vi är angelägna om att skapa rätt partnerskap som det vi nu har med Andion,” tillade Wollan.

Andions omfattande erfarenhet av konstruktion och design av komplexa anaeroba rötningssystem för olika råvaror gör det möjligt för Biokraft att effektivisera verksamheten och utvidga produktionskapaciteten på Skogn genom att genomföra Skogn II-projektet, med planerad byggstart i slutet av 2020.

”Att ha blivit utvald av en marknadsledare som Biokraft för att utöka världens största fabrik för produktion av flytande biogasbränsle är mycket spännande för Andion, och vi ser fram emot att tillämpa vår omfattande erfarenhet av att utforma och konstruera hållbara lösningar på detta mycket prestigefyllda projekt, ”säger Phillip Abrary, VD för Andion Global Inc.

Expansionen är strukturerad i två steg: 3 500 ton biobränsle vid Skogn II och ytterligare 6 500 ton vid Skogn III, med den totala investeringen uppskattad till 30 miljoner euro. Efter avslutat projekt är den totala investering 70 miljoner euro i Skogn där Biokrafts produktionsanläggningar för LBG finns. De två nya expansionerna kommer att byggas i slutet av Fiborgtangen i Skogn, där landmassa utvidgas i havet för att på ett optimalt sätt positionera de två nya anläggningarna.

När marknaden för förnybara energikällor som fossilfritt bränsle som flytande biogas i Skandinavien växer, kommer Andions process för att fördubbla produktionen att placera Biokraft i en starkare position för att möta denna efterfrågan. Biobränslet som produceras vid Skogn används för närvarande för tungtransport och andra marina transportfartyg längs norska kusten.

Kort om Andion Global Inc.

Andion Global Inc. är ett globalt teknikföretag med en portfölj av teknologier och beprövade processer för konvertering av avfall till grön energi. Med mer än två decennier av erfarenhet av behandling av avfall täcker Andions integrerade lösningar alla aspekter av värdekedjan från avfall till energi och vattenrening. Andion har levererat mer än 50 avfall-till-energi-projekt med hållbara lösningar för komplex hantering av organiskt avfall och högeffektiv energiproduktion (biogas). Andion har vidare levererat 133 vattenreningsverk i hela Nordamerika och Europa. Andion Global Inc. är baserat i Vancouver, Kanada (Andion North America Ltd.) med kontor i Milan, Italien (Andion Italy S.p.A).

Kort om Biokraft AS

Biokraft AS är ett privatägt norskt företag med huvudkontor i Trondheim, Norge. Biokraft äger och driver bland annat världens största fabrik för produktion av flytande biogas (LBG) och är i framkant av marknadstrenden för att framgångsrikt omvandla tungtransportsektorn till en nollutsläppssektor genom att använda flytande biogasbränsle i tunga transportfordon. Biokraft AS ägs till fullo av Biokraft Holding AS, som ägs av Scandinavian Biogas Fuels International AB (majoritetsägare), TrønderEnergi AS, Joytrack AS och Cora Holding AS.

För mer information kontakta:

Mattias Pihlgren, Vice President Head of Global Business Development

Andion Global

mail: 
mobil: +39 344 055 3620

Håvard Wollan, Chief Executive Officer

Biokraft AS

mail: 
mobil: +47 92883383