Skip to main content

Intäkter från första finansieringsrundan på 20 miljoner dollar samt en facilitet på 250 miljoner dollar (öronmärkt som projektutvecklingskapital) som ska läggas till till direktinvesteringar i Andions egna projekt, kommer snabbt att påskynda utvecklingen av Andions verksamhet i Nordamerika och Europa

 

VANCOUVER, KANADA – ANDION Global Inc. (”Andion”), en global aktör som levererar biogasanläggningar baserade på egen beprövad teknik, meddelade idag att företaget har säkrat en finansiering på 20 miljoner DOLLAR från tre investeringspartners: en privat fond som förvaltas av Spring Lane Capital, ett riskkapitalbolag som är inriktat på att tillhandahålla projektkapital för hållbarhetslösningar inom energi-, livsmedels-, vatten-, avfalls- och transportindustrin. Equitix Infrastructure Investments Limited (”Equitix”); och Business Development Bank of Canada (”BDC”). Kapitalet kommer initialt att användas för att expandera Andions verksamhet och förvärva befintliga projekt samt för att påskynda utvecklingen av Andions projekt i Nordamerika, Italien och Norden.

Finansieringen av projektutveckling på 250 miljoner dollar kommer att fördelas mellan Spring Lane Capital och Equitix och användas för att finansiera utveckling, byggande och förvärv av projekt på Andions nordamerikanska och europeiska marknader.

”Vi är mycket glada över att ha stängt den första delen av denna finansiering med en framstående grupp strategiska investerare som gör det möjligt för oss att snabbt driva utvecklingen, distributionen och driften av våra egna anläggningar”, säger Phillip Abrary, VD för Andion. ”De beprövade egna teknikska lösningar som används i Andions rötningsanläggningar har den extra fördelen att motverka klimatförändringarna genom att omvandla avfall till ett förnybart bränsle.”

”Förnybara naturgaslösningar (engelsa ”RNG”) spelar i allt högre grad en nyckelroll för att hjälpa företag och kommuner att uppfylla sina koldioxidmål. Vi är glada över att samarbeta med Andion eftersom denna långsiktiga cirkulära trend innebär en enorm möjlighet för institutionella investerare på de globala hållbara finansmarknaderna,” säger Nathaniel Lowbeer-Lewis, Vice President, Canada för Spring Lane Capital. ”Vi har själva sett ett ökande intresse från investerare i lösningar som leder till diversifierad avfallshantering, och vi är mycket imponerade av Andions historik i RNG-utrymmet. Med över 20 års erfarenhet tillför deras team djup teknisk kompetens som är oöverträffad i sektorn, vi förväntar oss att vårt samarbete kommer att fungera som en plattform för att främja ytterligare organiska och RNG-investeringsmöjligheter.”

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Andion som investerare och ingå ett ramavtal för att investera i framtida projekt som utvecklats av Andion Group i Europa”, säger Hugh Crossley, VD för Equitix.  ”Denna investering ligger helt i linje med Equitix kärnstrategi att göra långsiktiga investeringar i infrastruktur med positiva miljöegenskaper. Vårt mål är att stödja Andions fortsatta utveckling och fokus på att stärka bolagets position som en ansvarsfull leverantör av förnyelsebar energi till marknaden.”

”Som bank för kanadensiska entreprenörer är vi glada över att stödja Andions innovativa lösningar och projekt för att avleda avfall från sopberg till att skapa värde, vilket är en viktig del av våra energiomställningsbehov och kommer att hjälpa Kanada att nå sina klimatmål”, säger Vivian Kan, chef för BDC Capitals Cleantech Practice.

Andions teknik gör hantering och omställning av organiskt avfall till biogas effektiv, hållbar och ekonomiskt bärkraftig. Företaget har framgångsrikt levererat fler än 50 kompletta biogasanläggningar samt över 130 komplexa avloppsreningsverk i Nordamerika och Europa. Kapitalet från Spring Lane Capital, Equitix och BDC kommer att göra det möjligt för företaget att expandera verksamheten och förvärva aktier i dessa projekt.

Andions anläggningar ger miljömässiga, sociala samt ekonomiska fördelar för städer som står inför avfallsutmaningar både i Nordamerika och Europa. Nuvarande metoder för hantering av organiskt avfall inkluderar: att skicka avfall till soptipp, återvinning av avfall till energi genom förbränning, kompostering, samt anareobisk rötning. Att skicka avfall till soptipp bidrar till produktionen av metan som släpps ut i atmösfären, men avfall som hanteras genom anaerobisk rötning bidrar till att minska koldioxidutsläppet. Anaerobisk rötning minskar utsläppen av växthusgaser, eliminerar lukter, kräver liten yta, och stöder också den cirkulära ekonomin eftersom avfallet återvinns till biogas, kompost och gödningsmedel.

Andions anläggningar har förmågan att bearbeta hundratusentals ton av en mängd olika organiska avfall, minska växthusgaser från transporter, sopberg och förbränning av avfall. Denna process skapar förnybar energi (biogas), ett hållbart bränsle för samhällen runt om i världen.

Desjardins Capital Markets agerade exklusiv finansiell rådgivare till Andion i denna kapitalanskaffning på 20 miljoner dollar och ytterligare en facilitet på 250 miljoner dollar som projektutvecklingskapital.

 

OM ANDION GLOBAL

Andiob Global Inc. är specialiserade på utveckling, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi.  Företaget är baserat i Vancouver B.C., med verksamhet i Milano och Stockholm. Andion har en portfölj av teknologier och beprövade processer för att omvandla komplexa och variabla organiska avfall till förnybar energi, efter att framgångsrikt ha levererat mer än 50 kompletta anaeroba rötningsanläggningar samt över 130 komplexa avloppsreningsverk. Med mer än två decenniers expertis och en portfölj av patent som rör bearbetning av organiskt avfall täcker Andions integrerade lösningar alla aspekter av värdekedjan för avfallsenergi och avloppsrening.

 

OM SPRING LANE CAPITAL

Spring Lane Capital är ett riskkapitalbolag baserat i Boston, MA (USA) och Montreal, QC (Kanada) med fokus på att tillhandahålla kapital för projekt inom hållbarhetslösningar för energi-, livsmedels-, vatten-, avfalls- och transportindustrin. Företagets strukturerade finansiella modell syftar till att utnyttja några av de snabbast växande segmenten på dessa marknader, samt tillhandahålla mer traditionella former av kapital till projekt som inte kan få tillgång till det på grund av deras storlek eller begränsningarna i deras befintliga investeringsmodeller.

 

OM EQUITIX INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LTD.

Equitix är en etablerad, internationell investerare, utvecklare och fondförvaltare av kärninfrastrukturtillgångar som bygger långsiktiga partnerskap för att stödja, utveckla och investera i en rad infrastrukturprojekt med stor försäljningsomfattning, samtidigt som de levererar förstklassig service och värde. Equitix lanserades 2007 och är nu verksamt från 16 globala platser, med över 300 engagerade professionella medarbetare, som tillsammans hanterar omkring 8 miljarder pund AUM, som verkar över social infrastruktur, transport, förnybar kraft, teknik, media, telekommunikation (TMT), nätverksbolag och miljötjänster.  Equitix har utvecklat sitt rykte som en framgångsrik, principfast utvecklare och förvaltare, som fungerar som depåhållare för de kärninfrastrukturtillgångar som tillhandahåller viktiga tjänster till samhällen.

 

OM BDC CAPITAL

BDC Capital är investeringsdelen av BDC, banken för kanadensiska entreprenörer. BDC Capital fungerar som en strategisk partner till landets mest innovativa företag. De erbjuder företag ett komplett spektrum av kapital, från uppstartskapital till tillväxtkapital, vilket stöder kanadensiska entreprenörer som har ambitionen att vandra ut på världsscenen.

 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
 

Andion Global Inc.
Phillip Abrary, VD och koncernchef, Andion Global
e-post: ">
mobil: (604) 506-2855

 

Spring Lane Capital
Cindy Stoller, Confluence Partners
e-post:
mobil: (917) 331-0418
 

Equitix
Gillian Wilson
e-post:
mobil: +44 (0)7384 817 218
 

BDC
Medierelationer
E-post: ">