Skip to main content

Andion har beviljats maxbeloppet 150 miljoner kronor för sitt Ogestad Biogas-projekt från Klimatklivet lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta.

Klimatklivet är ett investeringsprogram för lokala och regionala initiativ för att minska koldioxidutsläpp och utsläpp av andra gaser som påverkar klimatet. Programmet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutar om.

En stor del av finansieringsstödet från klimatklivet kommer från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.


OM ANDION GLOBAL

Andion Global Inc. är specialiserade på utveckling, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi. Företaget är baserat i Vancouver B.C., med verksamhet i Milano och Stockholm. Andion har en portfölj av teknologier och beprövade processer för att omvandla komplexa och variabla organiska avfall till förnybar energi, efter att framgångsrikt ha levererat mer än 50 kompletta anaeroba rötningsanläggningar samt över 130 komplexa avloppsreningsverk. Med mer än två decenniers expertis och en portfölj av patent som rör bearbetning av organiskt avfall täcker Andions integrerade lösningar alla aspekter av värdekedjan för avfallsenergi och avloppsrening.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Andion Global Inc.
Phillip Abrary, VD och koncernchef, Andion Global
e-post: ”>
mobil: (604) 506-2855