Skip to main content

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Bra partner & bra grannar.

Varje Andion Anläggning har gemenskap i sin kärna

Vi börjar med att identifiera och säkra den ideala platsen, anskaffa det organiska avfallet och bestämma den ideala destinationen för den förnybara energin vi genererar. Varje steg i processen är samhällscentrerad och lokala relationer är ett viktigt övervägande. Vi arbetar hårt för att skapa starka partnerskap med lokala grupper och organisationer i ett tidigt skede, för att kunna lyckas i framtiden.

FAS 1: UTVECKLING

Komma till spaden

Med ett lag av dedikerade, erfarna proffs och rigorös metodik har vi expertis och insikt att professionellt utföra från idé till spadtag. Vårt mål är att uppnå ekonomiskt slut på det mest tidseffektiva och kostnadseffektiva sättet. Genom att arbeta med tillsynsmyndigheter, kommuner, råvaruleverantörer, investerare och samhällen säkerställer vi att våra projekt börjar på fast mark.

FAS 2: PROJEKT LEVERERANDE

Bygger på Framgång

Andion har hittills levererat mer än 50 biogas projekt. Vårt mycket erfarna arbetslag har den nödvändiga kompetensen för att leverera optimal processdesign, val av utrustning och projektöversyn. Andion samarbetar med lokala byggföretag för att leverera anläggningar som kommer att möta och överträffa alla designparametrar långt in i framtiden.

FAS: 3: DRIFT

Drift och underhåll

När anläggningen väl är i drift fortsätter vi att övervaka varje steg i processen. Från daglig drift till planering och utförande av löpande underhåll, säkerställer vi optimal genomströmning och maximal naturgasprestanda. Under hela verksamheten ser vi till att alla våra löften om samhällspåverkan uppfylls.

Innovativa lösningar för unika utmaningar

Forskning och utveckling har drivit Andion från början. Vår innovativa teknologi tar itu med de unika utmaningarna av att omvandla organiskt avfall till förnybar energi. Vi arbetar med ledande forskningsinstitutioner och har ett dedikerat labb och forskningsanläggningar i Europa där vi investerar i R&D. Vårt mål är att fortsätta att förbättra befintliga teknologier, samtidigt som vi skapar och utvecklar ny teknik som förutser marknadens behov.

Partners på gång.

Våra lokala partnerskap är nyckeln till att hjälpa oss leverera det bästa ekonomiska, miljömässiga och hållbara värdet till deras samhällen.

Samhällen

Our local partnerships are key to helping us deliver the best financial, environmental and sustainable value to their communities.

Bönder

We establish long-term relationships with farmers and associations to ensure we design our renewable energy facilities for the optimal outcome for all parties.

Leverantörer av organiskt avfall

We establish close partnerships with organic waste suppliers to secure the long-term supply of necessary feedstock.

Verktyg

We cooperate closely with natural gas utilities to secure a seamless integration to the gas grid or other method of distribution.

Byggnadsentreprenörer

We have established local relationships with experienced general contractors to ensure the construction and delivery of a project meets all budget and time constraints.

Certifiering du kan lita på

Andion är en stolt medlem av:

Vi respekterar och stöder Fn:s mål för prisvärd och ren energi; hållbara städer och samhällen; klimatåtgärder; rent vatten; motståndskraftig infrastruktur; livet på land; minskande ojämlikheter; ärligt arbete och jämställdhet.

Kontakta Oss

Vi utvecklar aktivt projekt i Europa och välkomnar alla förfrågningar, från process till partnerskap.