Skip to main content

Driver en renare framtid

VAD ANDION GÖR

En bevisad plattform för varje organiska till förnybara energi projekt

Vårt multi disciplinerade arbetslag har över 20 års erfarenhet att leverera mer än 50 biogas anläggningar, från planritning till uppbyggnad.

PROJEKT TYPER

Designar lösningar för organiskt avfall

Vårt arbetslag har expertisen att designa anläggningar baserade på typerna och blandningen av organiskt avfall tillgängligt, allt från matrester till gödsel från storskaliga jordbruksanläggningar.

Vi samutvecklar projekt med likasinnade partner

Ursprungssamhällen

Bönder

Projekt Utvecklare

Verktyg

Avfallshanteringsföretag

Våra projekt skapar en renare och mer hållbar framtid

Hushåll
Restauranger

Mat avfall

Mejeri Gödsel
Grisgödsel
Kyckling strö
Boskapsproducenter
Energigrödor
Fiskavfall

Jordbruks avfall

Köttprodukter
Vegetabiliska Produkter

Industriella bearbetnings anläggningar

Expertis i alla aspekter av RNG-projektutveckling

Vårt arbetslag har en rikedom av erfarenhet, proprietär kunskap och teknologiska lösningar för att anta de unika utmaningarna att konvertera mat, lantbruk och industriellt avfall till förnybar naturgas.

Vi designar expert lösningar som är specifika för varje projekt, och utvecklar lokala partnerskap för att bygga och driva anläggningarna. Vi kommer säkra optimala anläggningsplatser, avfallsströmmar och jobba med lokala jurisdiktioner och tillsynsmyndigheter om tillstånd.

Det här med kombination av våra finansiella resurser tillåter oss att effektivt påskynda utveckling och konstruktion.

Arbetar med samhällen

Vi är en del av samhällen där våra projekt byggs. Vi vet att lokala partnerskap kommer med sociala och miljömässiga ansvar, och varje potentiell samhällspåverkan kräver en lösning.

Bullerdämpning

Vi använder bullerreducerande teknologi för att säkerställa att selektionen av utrustning och driftparametrar är optimerade att garantera en akustisk påverkan långt under lokala standarder.

Trafik

Vi tar hänsyn till trafiken in och ut ur de samhällen där våra projekt är lokaliserade. Vi använder omfattande lokaliseringsbedömningar och krav från våra grannar för att utforma schemaläggning och routing som minimerar eventuella störningar till följd av trafik till och från platsen.

Odör Hantering

Organiskt avfall transporteras till våra platser I slutna och täckta transporter. Allt avfall behandlas sedan inne I byggnader under negativt lufttryck, och all luft bearbetas genom ett omfattande lukthanteringssystem som består av luftskrubbning och biofiltreringssystem. Resultatet: Ingen lukt från våra anläggningar som påverkar samhällena.

Kontakta Oss

Vi utvecklar aktivt projekt genom Nord Amerika och Europa och välkomnar alla förfrågningar, från process till partnerskap.