Pålitlig, Trovärdigt och Förnybar Energi

Powered by waste, driven by innovation.

 

Andion utvecklar aktivt projekt i hela Nordamerika och Europa.

Andion söker projektutvecklingspartners.

 

Biogasanläggningen i Eskilstuna
har fått klartecken!

Biogasanläggningen i Eskilstuna har fått klartecken.
Med bygglovet har ett sista hinder undanröjts
för den planerade biogasanläggningen vid logistikparken i Kjula.

Det förväntas att anläggningen kan
tas i drift i slutet av nästa år.

 

ANDION ÄR NU PARTNER MED BIOKRAFT FÖR ATT TILLSAMMANS EXPANDERA PRODUKTIONEN PÅ VÄRLDENS STÖRSTA FABRIK FÖR FLYTANDE BIOGAS

 

Djup, intern processexpertis som levererar projekt för förnybar naturgas från en mängd olika
organiska insatsvaror

1
1

KONVERTERING AV
FÖRNYELSEBAR
GRÖN ENERGI

Andion gör organisk avfallshantering effektiv, pålitlig och ekonomiskt attraktiv. Baserat på lång erfarenhet innefattar våra integrerade lösningar alla aspekter i värdekedjan för avfall till energilösningar och vattenrening. Andion garanterar hög processeffektivitet för projektets hela livslängd.
SENASTE PROJEKTEN

EN PÅLITLIG OCH TROVÄRDIG
LEVERANTÖR AV AVFALLSLÖSNINGAR

Andion har en komplett portfölj av avfall till energi lösningar och olika typer av vattenrening baserad på beprövad patenterad teknologi som maximerar anläggningens effektivitet samt minimerar kostnader.
SENASTE PROJEKTEN

Effektiv, pålitlig,
och
ekonomiskt hållbar

FLEXIBLA LÖSNINGAR
MED KORTA
LEDTIDER

Tack vare en komplett portfölj av beprövad teknologi och beprövade processer är Andion unikt utrustad att välja den mest effektiva lösningen för dina behov. Andion är en engagerad partner med effektiva leveransprocesser.
VÅRA TJÄNSTER

HÖG
PRESTANDA
ÄR GARANTERAD

+
LIVSCYKELBASERAD
VERKSAMHET OCH
UNDERHÅLL

VÅRA LÖSNINGAR