Avfall är

en resurs

Behandlar ett brett utbud av

organiska substrat

Andions teknologier och egen processexpertis gör det möjligt att effektivt behandla flera olika typer av organiska råvaror samt vattenrening:
HUSHÅLL
MAT
SLAKTHUS
GÖDSEL
GRÖDOR
FJÄDERFÄ
AVLOPPSVATTEN
FLYTANDE AVFALL

Avloppsvatten är

en resurs

Effektiv vattenrening

Andions teknologier och egen processexpertis gör det möjligt att effektivt behandla flera olika typer av organiska råvaror samt vattenrening:
PAPPERSBRUK
FARMACEUTISK
GARVERI
TEXTIL
LINNE FRÅN INDUSTRI
KEMI
OLJA OCH GAS
FLYTANDE INDUSTRIELLT AVFALL