Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar inom områdena Biogas, avfall, slam och vattenrening

genom att återvinna och konvertera organiska resurser för produktion av förnybar energi.

Andions modell:

Bred expertis, från ursprungligt koncept

till fullskalig kommersiell anläggning

PROJEKTUTVECKLING & FINANSIERING
SKRÄDDARSYD DESIGN
MARKUTVÄRDERING OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDE
DOKUMENTATION, UNDERLAG & KONSTRUKTION
DRIFTSÄTTNING OCH UPPSTART
24/7 PROCESSOPTIMERING & FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

GLOBAL ERFARENHET

Andions har över 20 års erfarenhet av att designa och bygga mer än 180 st reningsanläggningar samt fabriker som producerar biogas baserat på källsorterat avfall.

Med en kombination av mekanik-, biologi- och process, designar Andions ingenjörer industriledande biogas och reningsanläggningar.

ROBUSTA LÖSNINGAR

Andion bygger robusta och pålitliga anläggningar som skapar mervärde för våra kunder.