Integritetspolicy 

Denna policy uppdaterades senast den 5 september 2019 

Andion North America, Ltd. (”Andion”, ”oss”, ”vi” eller ”vårt”) respekterar våra användares integritet (”användare”, ”din” eller ”dig”). http://andionglobal.com/ (“Tjänsten”). 

Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi samlar in, använder och skyddar din information när du besöker och använder Tjänsten och de val du har angående dessa uppgifter. 

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Läs denna integritetspolicy noggrant. Om du inte håller med villkoren i denna integritetspolicy, vänligen gå inte till Tjänsten. Genom att fortsätta använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information enligt denna policy. 

Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera det senast uppdaterade datumet för denna integritetspolicy. Alla ändringar eller modifieringar träder i kraft omedelbart efter att den uppdaterade sekretesspolicyn har publicerats på Tjänsten och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring eller modifiering. Du anses ha blivit medveten om, kommer att vara föremål för och kommer att anses ha accepterat ändringarna i någon reviderad sekretesspolicy genom att du fortsätter att använda Tjänsten efter att den reviderade policyn har publicerats. 

Definitioner 

Service 

Tjänsten är webbplatsen http://andionglobal.com/ som drivs av Andion North America, Ltd. 

Personlig information 

Med personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från den och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning). 

Användardata 

Användardata är data som samlas in automatiskt, antingen genereras genom användningen av Tjänsten eller från själva Tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök). 

Cookies 

En cookiefil lagras i din webbläsare och låter Tjänsten eller en tredje part känna igen dig, vilket gör ditt nästa besök bekvämare och Tjänsten mer användbar för dig. 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam, gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och på vilket sätt all personlig information behandlas eller ska behandlas. 

För denna sekretesspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

Data behandlare (eller tjänsteleverantörer) 

Databehandlaren (eller tjänsteleverantören) talar till alla fysiska eller juridiska personer som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar. 

Vi kan använda tjänster från olika Tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt. 

Användare (eller registrerad) 

Användare är varje  person som använder vår Tjänst och är föremål för insamlad data. 

Insamling och användning av information 

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig. 

Typer av insamlade data 

Personliga data 

När du använder vår Tjänst har du möjlighet att dela personlig identifierbar information med oss. 

Via våra kontaktformulär kan personligt identifierbar information inklusive ditt namn och din e-postadress som du frivilligt ger oss användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Du är inte skyldig att förse oss med personlig information av något slag. 

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att skicka våra nyhetsbrev. Du kan välja att inte ta emot någon av eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avbeställning eller instruktionerna i det e-postmeddelande vi skickar. 

Användningsdata 

Våra servrar kan automatiskt samla in information om hur Tjänsten nås och används (”Användardata”). Användardata kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data. Detta inkluderar också enhetsinformation, till exempel ditt mobila enhets ID, modell och information om din enhetsplats, om du öppnar Tjänsten från en mobil enhet. 

Spårnings- och cookie data 

Vi använder cookies från tredje part och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och spara specifik anonym information. 

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en unik anonym identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningsteknik som också används inkluderar fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst. 

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Du kan läsa detaljerna i vår Cookies Policy here. 

Användning av data 

Andion använder den insamlade informationen för olika ändamål, inklusive: 

 • För att tillhandahålla och upprätthålla effektiviteten och driften av vår Tjänst. 
 • För att övervaka användningen av vår Tjänst. 
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem. 
 • För att förhindra, övervaka och skydda mot skadlig aktivitet. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 

Om du kommer från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) beror vår rättsliga grund för att samla in och använda den personliga informationen som beskrivs i denna sekretesspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang inom vilket vi får den. 

Andion kan behandla dina personuppgifter för att: 

 • Du har tillåtit oss att göra det. 

Lagring av data 

Andion behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. 

Utlämnande av uppgifter 

Datasäkerhet 

Säkerheten för din information är avgörande för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller någon metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet. 

Dina Dataskyddsrättigheter enligt den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Om du är bosatt i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) har du specifika dataskyddsrättigheter. Andion syftar till att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter. 

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. 

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter: 

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig. 
 • Kontakta oss med din begäran. 
 • Rätten till rättelse. 
 • Du har rätt att få din information rättad om den informationen är föråldrad, felaktig eller ofullständig. 
 • Rätten att invända. 
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. 
 • Rätten till begränsning. 
 • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information. 
 • Rätten till dataportabilitet. 
 • Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format. 
 • Rätten att återkalla samtycke. 
 • Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där Andion litade på ditt tillstånd att behandla din personliga information. 

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar, och att följa specifika förfrågningar kan begränsa eller avsluta din förmåga att fortsätta ha tillgång till Tjänsten. 

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska Samarbetsområdet (EES) för mer information. 

Analyser 

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst. 

Google Analyser 

Google Analyser är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Med denna information, genom användning av förstapartscookies och tredjepartscookies, kan vi analysera och spåra användarnas användning av Tjänsten, bestämma populariteten för särskilt innehåll och bättre förstå online aktivitet och mer. Du kan läsa detaljerna i vår Cookies Policy here. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt annonsnätverk. 

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analyser genom att installera webbläsartillägget för Google Analyser. Tillägget förhindrar Google Analyser JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analyser om besöksaktivitet. 

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Google Privacy & Terms web page. Du uppmanas att granska deras integritetspolicy och kontakta dem direkt för svar på dina frågor. 

Länkar till andra webbplatser 

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss, inklusive klientwebbplatser i vår portfölj. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats och omfattas inte längre av denna sekretesspolicy. Eftersom vi inte kan garantera säkerheten och integriteten för din information på den tredje parts webbplatsen, rekommenderar vi att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi ansvarar inte för innehåll eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer för tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från Tjänsten. 

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredjepartswebbplatser eller tjänster. 

Barnens integritet 

Vår Tjänst vänder sig inte till någon under 18 år (”Barn”). 

Vi samlar inte medvetet personuppgifter från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss via länken i slutet av denna policy. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar. 

Ändringar av denna integritetspolicy 

Som nämnts kan vi uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om ändringar i denna sekretesspolicy. 

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan. 

 

KONTAKTA OSS 

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy är du välkommen att ta kontakt.