Skip to main content

PROJEKT TYPER

Omvandlar avfall till renare energi.

Skapar biometan naturgas

Vi behandlar ett antal organiska avfall individuellt för att skapa koldioxidnegativ förnybar energi till låg kostnad i form av naturgas och högkvalitativ jordbruksgödsel.

Våra projekt använder en mängd olika avfallsströmmar

Kontakta Oss

Vi utvecklar aktivt projekt genom Nord Amerika och Europa och välkomnar alla förfrågningar, från process till partnerskap.