Jonas Martin-Löf

Verkställande Ordförande

Martin-Löf är en privat egen-kapitals investerare baserad i London, Storbritannien. Före 2000 var han tidigare på CS First Boston och Lehman Brothers där han var involverad i olika privata eget-kapital och industritransaktioner i Europa och USA. 2003 anslöt han sig till electrolux AB:s ledningsgrupp som chef för affärsutveckling. År 2008 startade Martin-Löf White Cloud Capital, med huvudkontor i London, och har sedan dess förtjänat en historia av betydande värdeskapande som återspeglas i många framgångsrika investeringar inom läkemedels-, industri- och konsumentproduktindustrin, Andion Global är en av dessa. Martin-Löf har en civilingenjörsexamen i polymerteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige och har en MBA från University of Western Ontario, Kanada.

Jonas Martin-Löf, Verkställande Ordförande

F. Phillip Abrary

Verkställande Direktör

Abrary har nästan tre decenniers erfarenhet av verkställande verksamhet som en visionär grundare inom teknik-, ekonomi- och resurssektorerna. Efter att ha grundat RTM Norden Inc. 1995, ett teknikkonsultföretag som betjänar massa- och pappersindustrin, fortsatte han med att bilda Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc, som skulle bli den erkända globala marknadsledaren inom näringsåtervinning. Abrary fungerade som Ostaras VD och koncernchef fram till 2017, då hans passion för grön teknikinnovation och oro för globala miljöfrågor ledde honom till att skapa Andion Global, vars uppdrag är att bekämpa global uppvärmning och energiosäkerhet genom att omvandla organiskt avfall till en ren källa till förnybar energi. Med huvudkontor i Vancouver, med kontor i Milano och Stockholm, har Andion för närvarande över 180 anläggningar i drift. Abrary har en kandidatexamen i biologi och är auktoriserad revisor.

F. Phillip Abrary, Verkställande Direktör

Carlo Valente

Finanschef

Valente har mer än 20 års internationell erfarenhet av affärsutveckling, företagsrådgivning, M&A och redovisning och finans inom flera sektorer med företag som sträcker sig från nystartade företag till multinationella företag. Hans meritlista inkluderar arbete med över 150 M&A- och avyttringsinitiativ i Nordamerika och Europa och tjänstgöring som CFO på sex företag med finanser som överstiger 200 miljoner dollar, varav två ingick i TSX Venture 50. Valente har en kandidatexamen i företagsekonomi och är auktoriserad professionell revisor.

Carlo Valente, Finanschef

Daniele Chiodini

Teknisk chef

Med betydande expertis inom miljöteknik och design leder Chiodini Andions världsomspännande forsknings- och utvecklingsprogram och leder processen för att utveckla och kommersialisera nya produkter samt förbättra befintlig teknik. Hans erfarenhet inkluderar över 10 år på EU- och USA-marknaderna som teknisk ledare för projekt på totalt över 250 miljoner dollar, med tonvikt på innovativa anaeroba rötnings- och avloppsreningslösningar. Chiodini har en masterexamen i miljöteknik från Polytechnic University of Milan.

Daniele Chiodini, Teknisk Chef

Roberto Zocchi

Verkställande Direktör Andion Italy SpA

Med över tre decenniers erfarenhet inom vatten-, miljö- och förnybar energisektorerna är Zocchi en sann förändringsagent, särskilt i Italien, där han i ledande befattningar inom teknik och innovation samarbetade med alla regeringsnivåer för att hjälpa till att leda omorganisationen av italiensk vattensektor och vattenresurser. Hans erfarenhet av regulatoriska frågor sträcker sig till den globala arenan som Världsbankens partner och som kommittéordförande vid European Federation of Water Management Associations. Författaren till flera vetenskapliga och ledande artiklar, Zocchi har presenterat vid många nationella och internationella kongresser och undervisat kurser på masternivå vid universitet i Rom, Milano och Pisa. Han är VD för Andion Italy SpA och medlem av den strategiska ledningsgruppen på Andion Global.

Roberto Zocchi, Verkställande Direktör, Andion Italy SpA

Christer Martin-Löf

Verkställande Direktör, Norden.

Martin-Löfs 40 åriga erfarenhet som projektledare spänner över många områden inom energi-, transport- och läkemedelssektorerna i EU och Nordamerika, inklusive komplexa projekt inom avfall till energianläggningar, kärnkraftsindustri, kraftproduktion, elkraftöverföring och -distribution samt infrastruktur som järnväg-, spårväg- och spårvagnssystem. Som medgrundare byggde han framgångsrikt upp ett projektledningskonsultföretag till ett framgångsrikt företag med över 300 anställda. Martin-Löf är registrerad pmp (project management professional), sjöofficer och har en ingenjörsexamen i maskinteknik

Christer Martin-Löf, Verkställande Direktör, Norden.

Mattias Pihlgren

Vice VD för affärsutveckling i EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien)

Med en civilingenjörsexamen i finans från Stockholms universitet och Handelshögskolan i London har Pihlgren mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling med globala ledare inom skogsindustrisektorn inklusive Mercer International, SCA och ArjoWiggins. Dessutom positionerar hans oberoende konsulterfarenhet inom försäljning och affärsutveckling, särskilt för biomassaprodukter på globala marknader, idealiskt för att säkra marknader, kunder och viktiga råvaror för Andions avfallsenergiverksamhet. Pihlgrens bakgrund inkluderar även roller inom investment banking hos Credit Suisse First Boston, SEB Group och Mangold Securities.

Mattias Pilhgren, Vice VD för affärsutveckling i EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien)

Eric Streeter

Chefsjurist

Streeter har nästan 20 års erfarenhet som bolagsjurist i flera multinationella teknikföretag. Senast var han chefsjurist på Ostara, världsledande inom näringsåtervinning och ett av Kanadas främsta clean technology-företag. Innan Ostara hade han ett antal ledande juridiska roller hos MacDonald Dettwiler and Associates, Kanadas ledande rymd- och satellitteknikföretag, inklusive fyra år som kommersiell chef för företagets verksamheter i Storbritannien och Irland. Han var också juridisk rådgivare på Creo, en global ledare inom industri- och produktdesign och utvecklingsteknik. Streeter har en BA (Hons), statsvetenskap, en M.A, statsvetenskap och en Bachelor of Laws (LLB) från Univeristy of British Columbia.

Eric Streeter, Chefsjurist

Michelle Chambers

Vice Finanschef

Chambers har över 15 års erfarenhet av finans, redovisning och M&A inom flera sektorer, inklusive över ett decennium av erfarenhet inom energibranschen. Innan hon började på Andion hade Chambers ett antal finanspositioner på verkställande nivå på både privata och börsnoterade enheter där hon ledde IPO-initiativ och M&A due diligence & integrationsprocesser. Chambers är en auktoriserad professionell revisor och har en kandidatexamen i handel i redovisning från Haskayne School of Business.

Michelle Chambers, Vice Finanschef

Edward (Ted) Jones

Informationschef

Jones är en ledande IT-chef och har över 30 års erfarenhet av industriell automation och IT-systemhantering. På Andion övervakar han företagets teknikstrategi och anpassar den till den globala verksamheten för att maximera företagets och kundens värde. Innan Andion var han Informationschef & direktör för automation på Ostara, ansvarig för implementeringen av processinformations- och automationssytem för fosforåtervinningsanläggningar vid över 15 avloppsreningsverk i Nordamerika och Europa. Jones erfarenhet inkluderar även roller som teknisk direktör på RTM Norden, ett internationellt affärs- och teknikkonsultföretag och som projektspecialist på ABB Group, världsledande inom kraft- och automationsteknik. Jones har en kandidatexamen i matematik och datavetenskap.

Edward (Ted) Jones, Informationschef

Dragan Strujic

Vice Vd, Teknik och Projekt

Strujics mer än 30 års erfarenhet som ingenjör och projektledare spänner över många områden inom energisektorn i EU och Nordamerika, inklusive: olja och gas, förgasningsenergisystem, anaerob rötning och Cleantech. Hans expertis omfattar också betydande ledarroller inom kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC). Strujics omfattande bakgrund är avgörande för att leda design, konstruktion och implementering av Andions avfallsenergisystem. Han är en registrerad professionell ingenjör och en registrerad projektledningspersonal.

Dragan Strujic, Vice Vd, Teknik och Projekt

Stefano Stucchi

Direktör, Teknik

Stucchis mer än 15 års erfarenhet av anaerob rötning och industriell avloppsrening inkluderar kritisk expertis inom egen maskinutveckling, design och konstruktion. Som Engineering Manager leder Stucchi alla aspekter av processdesign och projektgenomförande för alla Andion-anläggningar, från initialt koncept till kundleverans inklusive mekanisk, elektrisk och automationsteknik. Stucchi har en Civilingenjörs examen i miljöteknik från Polytechnic University of Milan.

Stefano Stucchi, Direktör, Teknik

Raffaella Invernizzi

Direktör, ansökningar och förslag

Invernizzi har mer än 15 års erfarenhet som specialiserat sig på planering, förvaltning och genomförande av miljöprojekt. Som applikations- och förslagsingenjör är Invernizzi ansvarig för att hantera kunderbjudanden, offerter och kontrakt. Hennes bakgrund inom projektledning inkluderar hantering av kunder, kassaflöde, man-timme resurser, externa leverantörer och byggkontrakt. Innan hon började på Andion var Invernizzi projekt- och miljöingenjör på Foster Wheeler, ett multinationellt olje- och gasteknikföretag baserat i Schweiz. Invernizzi har en masterexamen i miljöteknik från Polytechnic University of Milan.

Raffaella Invernizzi, Direktör, ansökningar och förslag

Michele Lissoni

Vice VD, upphandling

Lissonis mer än 20 års erfarenhet inom industriell avloppsreningsteknik och konstruktion inkluderar specialisering inom upphandling, projektkostnad och kvalitetshantering. Som Vice President av upphandling, i samarbete med försäljning och teknik är Lissoni ansvarig för internationella förhandlingar om leveranskedjan, utfärdande av inköpsorder och upphandlingskontrakt för Andion. Lissoni har en Civilingenjörs examen i industriell ekonomi från Polytecnic University of Milan och är registrerad som professionell ingenjör i Italien.

Michele Lissoni, Vice VD, upphandling

Marco Ferlenghi

Direktör för affärsutveckling, Italien

Ferlenghis erfarenhet omfattar över 15 år som ledare för tvärvetenskapliga tekniska team – miljö, teknik, industri – inom design och leverans av anaerob rötning och avloppsreningsprojekt i Europa. Hans bakgrund inkluderar även direkt operativ hantering av avfallsenergi- och biogasanläggningar inom jordbruksindustrin. Före Andion var Ferlenghi projekt- och miljöingenjör på Foster Wheeler, ett multinationellt olje- och gasteknikföretag baserat i Schweiz, och han hade också roller på Italien-baserade Pirelli. Ferlenghi har en Civilingenjörs examen i miljöteknik från Polytechnic University of Milan.

Marco Ferlenghi, Direktör för affärsutveckling, Italien”