En robust lösning för förnybar grön energi 

AVFALL, ÄR INTE LÄNGRE AVFALL, DET ÄR EN RESURS.

VI HAR UTVECKLAT DEN MEST MODERNA TEKNOLOGIN FÖR ATT UTNYTTJA MAX POTENTIAL I ORGANISKT AVFALL.

Genom att utnyttja avfallets potential har Andion omdefinierat dess mening. Avfall kan nu bli en produktiv och värdefull resurs. Andion gör det enkelt att dra nytta av ”avfall” för att ge ekonomiska och miljömässiga fördelar 
FUNKTION MOTTAGNINGSBYGGNAD • Tät byggnad • Luktkontroll system • Kan to emot flytande och fast avfall • Förbehandlingssystem baserat på Andions TORNADO® lösning
LUKT KONTROLLSYSTEM • Alla byggnader har undertryck • Biofilter (vid behov, i kombination med vattenskrubber) • Tekniken är välbeprövad och funktionell
INTEGRERAD VATTENRENING • Vattnet återvinns i processen • Överskottsvatten renas och uppfyller alla krav • Överskotts slam från processen återvinns till Biogas
RÖTTANKSDESIGN • Vertikal omrörning • Konisk botten för kontinuerligt uttag av sediment • Externa värmeväxlingssystem för enkelt underhåll • 100% tillgänglighet • Inga behov för röttankstömning (sediment)
BIOPULPER® FUNKTIONER • Förbehandlar och lagrar substrat • Konisk botten för kontinuerligt uttag av sediment • Automatisk matning av substrat till röttankarna • Integrerat luktkontrollsystem
TORNADO • Förbehandlar och sorterar ut plast, sand/grus/glas/metall samt producerar en organisk slurry för Biogasproduktion • Specialdesignad för att hantera matavfall • Lägsta energiförbrukningen på marknaden • > 99% sedimentering av oorganiskt material (rejekt) • Utrustningen reducerar behovet för utsortering av organiskt material i röttankarna

Introduktion av Andions

Semi-våtrötningsprocess

Ökar rötningskapaciteten med 100%

Fördelar

 • Ökar genomströmningshastighet

 • Större koncentration av organiskt material pga. effektivt borttagande av oönskat oorganiskt material så som sten, grus, metall och glas)

 • Kompakt lösning, minskat fotavtryck

 • Lägre CAPEX och OPEX

 • Andra generationens förbehandling, Tornado 2.0

 • Nya installationer eller eftermonteringar

 • I enighet med nya EG-regelverket 2019/100

 • Patent är inlämnat

Traditionellt låg koncentration av organiskt material

Semi våt opererar på hög TS för att minska energiförbrukningen  

DEN UNIKA ALLT-I-ETT LÖSNINGEN FÖR FÖRBEHANDLING AV ORGANISKT AVFALL

Andions teknikportfölj inkluderar Tornado®, den enda riktiga allt-i-ett-lösningen för sortering av matavfall och utsortering av oönskade oorganiska fraktioner för att optimera den anaeroba rötningsanläggningen.

Organiskt avfall definierar ett brett utbud av material, som vanligtvis levereras till anläggningen med olika förpackningar och inert innehåll. Tornado® utsorterar bort nästan alla typer av förpackningsmaterial och oönskade oorganiska fraktioner, vilket ger en god organisk slurry med hög kvalitet som består av 99% organiskt material.

Tack vare utsorteringen av oorganiskt material i avskiljaren, så är denna integrerad i förbehandlingen. Tornado® utsorterar dom tunga grova faktionerna som vanligtvis byggs upp i rötkammarna och sedimenterar (blir död kapacitet). Om man inte gör detta på ett effektivt sätt minskar anläggningens kapacitet, tillförlitlighet och driftkostnaderna ökar betydligt.

Applikationer

 • Källseparerade organiska ämnen i plastpåsar
 • Källseparerade organiska ämnen i bulken
 • Industriellt, kommersiellt och institutionellt avfall
 • Restaurangavfall
 • Rendering av avfall
 • Plastflaskor
 • Aluminiumburkar
 • Kartonglådor
 • Många fler

Fördelar

 • Lägsta elförbrukning på marknaden
 • Möjlighet att bearbeta olika förpackningstyper
 • Lägre driftskostnad jämfört med andra förebehandlingssystem för förbehandling av avfall
 • Förhindrar ansamling av icke organiskt material i röttankarna
 • Ren och hög kvalitet på rötresten efter rötningsprocessen
 • Ingen efterbehandling av rötresten för att avlägsna kvarvarande oorganiska fraktioner
 • Designad och utvecklad speciellt för biogasanläggningar

AMMONIUM BEHANDLING – NHFREE

Andion har utvecklat en unik teknik för pålitlig och ekonomisk återvinning av ammoniak-kväve (NH 3-N) från hög koncentrerat avloppsvatten som rötningsrester och lakvatten, vilket överträffar befintlig teknik när det gäller tillförlitlighet och prestanda: NH FREE löser både problemen med för höga kvävehalter i processen.

Andion stöder också sina kunder med avtal för försäljning av flytande gödsel, ansökningar om miljötillstånd och att undersöka potentiella ekonomiska bidrag och subventioner som ofta finns tillgängliga för denna teknik.

En 360° tjänst som syftar till att stödja klienten i varje fas av projektet.

Applikationer

 • Minskning av ammoniakstoxicitet/förgiftning
 • Rötningsbehandling
 • Behandling av lakvatten från deponi
 • Industriell vattenrening

Fördelar

 • INGA kemikalier för pH-konditionering
 • INGET strippningstorn
 • Upp till 90% effektiv reduktion av ammoniak
 • Modulär baserad lösning, snabb installation
 • Mycket låga underhållskostnader
 • Bevisad dokumenterad teknik
 • Utmärkt kvalitet på flytande bio-gödsel
 • Helt automatiserad
 • En efterfrågad produkt av jordbruket
 • Skapar effektiv kostnadsbesparing åt bönderna